1386/11/24
یک دوست دوست داشتنی

::  از اینکه دیر آپ کردم عذر خواهی میکنم  ::
راستش یه مسافرت عجله ای پیش اومد و اونجا با دوستانی چون محمد تجدد از مجریان بسیار خوب کشور آشنا شدم و تونستم تجربیات بهتری کسب کنم ( این عکس و عکس های دیگر رو ساعت ۳ صبح و در اوج خستگی گرفتم و امید وارم که خوشتون بیاد )


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :