1387/12/28
سال نو مبارک

 استفاده از عکس با نام عکاس اشکالی نداره !!!


 با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت ... 

امیدواریم عید با بوسه هایش ، بهار با گلهایش و سال نو

با امیدهایش بر شما مبارک باشد 

آرزومند سال پر بار و موفق همراه با لحظات خوش


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :